KLÍČOVÉ OBLASTI EFEKTIVNÍHO DOPADU VYUŽITÍ KOMPETENČNÍHO MODELINGU

Duplicity a nejasnosti v kompetencíchOdstraňuje nejasnosti a duplicity kompetenčních požadavků na jednotlivé role ve firmě
Zásadní časové úspory při vyhodnocování datDramaticky snižuje časovou náročnost vyhodnocování dat pro management vzdělávání
Výrazné zefektivnění investic do vzděláváníZásadně snižuje neefektivní náklady na vzdělávání zaměstnanců, pomáhá hodnocení dopadu školení na rozvoj jednotlivců i skupin
Akcelerace dosahování úrovně kompetencíUrychluje dosahování požadovaných nároků na kompetence na dané pozice
Prodloužení životního cyklu zaměstnanceZvyšuje pravděpodobnost prodloužení efektivní fáze životního cyklu zaměstnance

Kompetenční model nastavíte flexibilně podle vašich potřeb, nastavení a struktury kompetencí ve vaší organizaci. Jednotlivé úrovně kompetenčního modelu jsou volně sestavitelné.

struktura kompetenčního modelu

Upravujte váhy hodnocení až na úroveň detailů kompetencí s možností „fail all

Vedoucí i podřízený provádějí své vlastní testování nezávisle pomocí „posuvníku“ na hodnotící liště
Pro každý detail kompetence vložíte poznámky, které lze později upravit
Výsledky se zobrazí včetně všech komentářů. Pro dokončení hodnocení vedoucí a zaměstnanec shodně nastaví finální výsledek
Výsledky jsou k dispozici, kdykoli je nutné provést jakýkoli druh (re) hodnocení u zaměstnance

CO NEMĚŘÍTE, NEŘÍDÍTE

Pracujte s nezbytnými daty pro efektivní správu rozvoje vašich zaměstnanců.

Neexistuje žádná omluva pro předpoklady nebo subjektivní názor.

Rozvoj vzdělávání založeného na údajích je klíčem k prodloužení účinné fáze životního cyklu zaměstnanců.

Inteligentní a detailní pohled na výsledky hodnocení a navrhované vzdělávací oblasti
Neomezené funkce filtru pro nezbytnou podrobnost zobrazení dat
Snadnější sdružování zaměstnanců se stejnými nebo podobnými vývojovými činnostmi
API umožňující přenos dat do jiných systémů vykazování ve společnosti
Výsledky jsou zobrazeny jak v absolutních hodnotách vyhodnocení, tak i po přepočtu hmotností
Grafické výsledky auditu semaforu pro rychlejší identifikaci dosažené úrovně kompetencí
Základní hodnotící stupnice je nastavena na milníky 0-30, 30-70, 70-100
Na základě výsledků hodnocení manažer vzdělávání přiřadí plně editovatelné „značky“ k navrhovaným oblastem vzdělávání

KDE NÁS NAJDETE

Sloneek s.r.o.

Za Poříčskou bránou 365/21
168 00 Praha 8
CZECH REPUBLIC
IČO: 08684332

C 323208 u Městského soudu v Praze

PŘÍMÝ KONTAKT

Milan Rataj, Ph.D., MBA

Chief Consultant Officer

+420 775 566 999milan@sloneek.com